Kumbayah (italiano)

Kumbayah mio signore,  kumbayah

Kumbayah mio signore, kumbayah

Kumbayah i mio signore,

Oh Signore  kumbayah

 

Qualcuno sta cantando Signore, kumbayah

Qualcuno sta cantando Signore, kumbayah

Qualcuno sta cantando Signore, kumbayah

Oh Signore  kumbayah

 

Qualcuno sta ridendo Signore,

kumbayah

Qualcuno sta ridendo Signore,

kumbayah

Qualcuno sta ridendo Signore,

kumbayah

Oh Signore  kumbayah

 

Qualcuno sta piangendo Signore,

Kumbayah

Qualcuno sta piangendo Signore,

Kumbayah

Qualcuno sta piangendo Signore,

Kumbayah

Oh Signore  kumbayah

 

Qualcuno sta pregando Signore,

Kumbayah

Qualcuno sta pregando Signore,

Kumbayah

Qualcuno sta pregando Signore,

Kumbayah

Oh Signore  kumbayah

 

Qualcuno sta dormendo Signore,

kumbayah

Qualcuno sta dormendo Signore,

kumbayah

Qualcuno sta dormendo Signore,

kumbayah

 

Oh Signore  kumbayah