Kumbayah (Inglese)

Kumbayah my Lord, kumbayah
Kumbayah my Lord, kumbayah
Kumbayah my Lord, kumbayah
Oh Lord, kumbayah

Someone’s singing Lord, kumbaya
Someone’s singing Lord, kumbaya
Someone’s singing Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbayah

Someone’s laughing, my Lord, Kumbaya
Someone’s laughing, my Lord, Kumbaya
Someone’s laughing,my Lord, Kumbaya
Oh Lord, Kumbaya

Someone’s crying, my Lord, kumbayah
Someone’s crying, my Lord, kumbayah
Someone’s crying, my Lord, kumbayah
Oh Lord, kumbayah

Someone’s praying, my Lord, kumbaya
Someone’s praying, my Lord, kumbaya
Someone’s praying, my Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

Someone’s sleeping, my Lord, kumbaya
Someone’s sleeping, my Lord, kumbaya
Someone’s sleeping,my Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya